รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมผลงานการศึกษาดูงานในประเทศพม่า

ผู้เขียนมีโอกาสได้ทัศนศึกษาดูงานเพื่อการศึกษาในประเทศพม่า เป็นการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โครงการทัศนศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อประกอบความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และที่สำคัญคือการบริหารการศึกษาในประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2549

เป็นโอกาสที่ดีที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศที่ต่างวัฒนธรรม

ประสบการณ์ที่ประทับใจคือการได้ชมแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานศึกษาต่างๆ

รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศพม่า หน้า 1
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศพม่า หน้า 2

ปิดหน้าต่างนี้

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012