รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมผลงานการศึกษาดูงานกลุ่มทวีปยุโรป

ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และ เยอรมัน

ผู้เขียนมีโอกาสได้ทัศนศึกษาดูงานเพื่อการศึกษาในทวีปยุโรปร่วมกับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นที่ 1

โครงการทัศนศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทั้งหมดเพื่อประกอบความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และที่สำคัญคือการบริหารการศึกษาใน 4 ประเทศ ของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งครั้งนี้ได้เลือกดูงานประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และ เยอรมัน เพื่อหาประสบการณ์ความรู้ทางด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2554

เป็นโอกาสที่ดีที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศที่ต่างวัฒนธรรม

ประสบการณ์ที่ประทับใจคือการได้ชมแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานศึกษาต่างๆในแต่ละประเทศ

รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ หน้า 1
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ หน้า 2
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ หน้า 3

ประเทศอังกฤษ  ประเทศฝรั่งเศส   ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ประเทศเยอรมัน

ปิดหน้าต่างนี้

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012