รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

ผมและภรรยาเกษียณอายุราชการพร้อมกันเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ผมรับราชการภายหลังภรรยาเพราะมัวแต่ไปทำงานกับภาคเอกชนเกือบ 10 ปี กว่าจะมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ที่กรมการฝึกหัดครู เมื่อปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นปีที่ผมเริ่มรับราชการ มีวิทยาลัยครูให้ผมเลือกทั้งหมด 8 แห่ง ตอนแรกสุดตั้งใจจะไปรับราชการที่ไกลที่สุด คือ เชียงราย แต่เมื่อนึกถึงคุณแม่ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้ว ก็เลยต้องเปลี่ยนใจ เลือกมาบรรจุที่กาญจนบุรี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 จนกระทั่ง พ.ศ. 2552 ก็ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ที่กาญจนบุรีจนเกษียณอายุราชการที่นี่แหละ

บ้านที่สร้างไว้ที่กรุงเทพที่ซอยอุดมสุข ก็ไม่เคยได้ไปอยู่เลย เพราะซื้อบ้านไว้ที่แถวๆใกล้กับที่ทำงาน เพราะสะดวกต่อการไปทำงาน

บั้นปลายของชีวิตก็คงอยู่ที่นี่แหละครับ ที่กาญจนบุรี

อ่านหนังสือที่ผมเขียนจากชื่อหนังสือที่เขียนข้างล่างนี้ได้เลยครับ

หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2010
Revised:June 2012