ชุมนุมศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
ปีการศึกษา 2501 - 2508


คำนำ

โรงเรียนของเรา

อดีตของเรา

ครูของเรา

กิจกรรมของเรา

ติดต่อถึงเรา

Home

สวัสดีปีใหม่ เพื่อนๆที่รักทุกคน

ปีใหม่มาเยือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้ว ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันถ้วนหน้า สมหวังกันอย่างทั่วถึง มีความสุขกันถ้วนหน้า
หน้า Homepage นี้ ยังคงเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ของพวกเราที่เคยร่วมเรียนกันมาตั้งแต่
พ.ศ.2501 เป็นต้นมา ขอให้เพื่อนๆติดตามข้อมูลจากหน้าโฮมเพจหน้าแรกนี้
มีข้อมูลใดๆกรุณาติดต่อส่งมาให้ด้วย ผู้ประสานงานที่เข้มแข็งมีกันหลายคน ติดต่อถึงกันและกันได้จากเมนู ติอต่อถึงเราเพื่อเพิ่มรายชื่อเพื่อนๆให้ครบ
คิดถึงเพื่อนๆเสมอ
ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ
รศ.ดร.จุุมพจน์ วนิชกุล
โชคชัย ปรีชากุล
16 มกราคม 2554

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2011
Revised:April 2002