รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมผลงานการศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย

ผู้เขียนมีโอกาสเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางทัศนศึกษาไปกับพระซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดรายการครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ได้บุญกุศล ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศออสเครเลีย ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล

โครงการนี้จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการทอดกฐิน ณ วัดไทยในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน และ วัดไทยนครเมลเบิร์น

การเดินทางทอดกฐินเริ่มต้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2552

พระครูกาญจนชัยสิทธิ์ รองเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นผู้อำนวยการรับภาระสืบต่องานพระพุทธศาสนาในประเทสออสเตรเลีย แทนหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญญมหาเถระ) ที่ท่านได้ดำเนินการไว้ ปีนี้เป็นปีที่ 7 และปีนี้คุณสมชัย - คุณเสมอ ขำพาลี เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ขอพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาทอดกฐิน ณ วัดไทยพุทธารามในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้เขียนที่มีโอกาสได้ร่มบุญกุศลครั้งนี่ด้วย

ประสบการณ์ที่ประทับใจคือการได้ชมแหล่งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในสถานที่ต่างๆในประเทศออสเตรเลีย

รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย หน้า 1
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย หน้า 2
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย หน้า 3
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย หน้า 4
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย หน้า 5
รวมภาพการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย หน้า 6

ปิดหน้าต่างนี้

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012