รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมผลงานการศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย

การเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกจะเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการวิจัย หรือ การจัดทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในระดับนานานชาติ ผู้เขียนจึงมีโอกาสได้นำเสนอผลงานการวิจัยในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

การนำเสนอผลงานได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย จัดการประชุมที่เรียกว่า SEAAIR (South East Asian Association for Institutional Research) ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2548

เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เขียนที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติครั้งนี้

ในโอกาสเดียวกัน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญๆบนเกาะบาหลีในช่วงวันเวลาที่อยู่บนเกาะ

ผู้เขียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาและนักวิจัยจากหลายๆประเทศที่มาร่วมงานนำเสนอผลงานครั้งนี้

ปิดหน้าต่างนี้

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012